میگن اگه ۶ روز با جنس مخالف رابطه نداشته باشی افسرده میشی،

با این حساب من افسردگی ندارم، افسردگی منو داره 😐