‏جدیدا کشف کردم که دچار بیماری اهمیت دادن به آدم های بی اهمیتم

برام دعا کنید):