‏تو دانشگاه از یه دختره خوشم میومد یه روز پریدم جلو ماشینش خورد بهم، پیاده شد گفت چه مرگته؟ گفتم تو زدی بهم، گفت ببین این کارت فقط هفته‌ی اول بامزه بود الان‌ یه ماهه داری میپری زیر ماشینم