خب خدا رو شکر تو بهترین سه ماه سالیم و سفرهای تابستانه منم شروع شده

جاتون خالی دیشب هلند بودم، الان کانادا، و به امید خدا فردا هم سوییس

البته الان باید فرانسه میبودم ولی متأسفانه کانکت نمیشد 😊