ما آدم ها فرق حوصله سر رفتن رو با دلگرفتگی نمیدونیم!

وقتی آدم بیکار میشه یاد همه اتفاقات بد زندگیش میوفته؛

زیاد اهل نوشتن طولانی نیستم؛فقط دوتا سوال دارم از رفقا!

تاحالا شده حالتون بد باشه نباشم؟

تاحالا شده حالم بد باشه باشید؟