چقدر این زندگی دلگیره!

این روزام خیلی داره سخت میگذره!

هیچ وقت آدمی نبودم که بخوام چُس ناله کنم!

ولی کمبود یه خبر خوب توی زندگیم عجیب احساس میشه!

خدایا به یک اتفاق خوب نیازمندم!