‏من واقعا نمیدونم اونجایی که میخوای عکس پروفایل بذاری اون گزینه Take Photo چیه گذاشتن حتی دیوید بکهام هم از اون گزینه استفاده نمیکنه !!!