من نمیدونم این دخترا چرا همش استرس دارن چی بپوشن که ما پسرا خوشمون بیاد بخدا شما هیچی نپوشید ما بیشتر راضی هستیم به خودتون زحمت ندید :))

#4fun